WWFT

In het kader van het voorkomen van witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Afhankelijk van de diensten die worden verricht, bepaalt deze wet dat de hiervoor bedoelde adviseurs de cliënt dienen te identificeren en een risico georiënteerd cliëntenonderzoek in moeten stellen, voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden. Daarnaast geldt een meldplicht ingeval van ongebruikelijke transacties. Indien een melding wordt gedaan, is het niet toegestaan om de cliënt daarover te informeren. Indien u vragen heeft over de identificatie- en/of meldingsplicht, kunt contact met ons opnemen. Wij verwijzen u ook naar de website van de Financial Intelligent Unit: www.fiu-nederland.nl