Managementrapportages

Lucass kan u helpen met het uitlichten van de Key Performance Indicators waarop gegronde beslissingen kunnen worden genomen en indien nodig kan worden bijgestuurd. Bovendien kunnen geconsolideerde periodecijfers van de gehele groep worden gepresenteerd.

Lucass helpt u bij het uitlichten van de Key Performance Indicators waarop gegronde beslissingen kunnen worden genomen en indien nodig kan worden bijgestuurd. Bovendien kunnen geconsolideerde periodecijfers van de gehele groep worden gepresenteerd. In de portal kunnen de volgende online rapportages van de financiële positie van uw onderneming zichtbaar worden gemaakt:

• Balans

• Resultatenrekening

• Omzetanalyse

• Marge-analyse

• Kostenanalyse

• Periodecijfers

• Omzet grootste cliënten

• Liquiditeitspositie

Lucass kan u eveneens assisteren bij het opstellen van (liquiditeits-)prognoses en budgetten.


neem contact op