Loonadministratie

De regelgeving omtrent de loonheffingen is omvangrijk en verandert regelmatig.

De regelgeving omtrent de loonheffingen is omvangrijk en verandert regelmatig. Voor veel ondernemingen zijn de lonen van de werknemers de belangrijkste kostenpost. Fouten in de loonadministratie en de afdracht van loonheffingen kunnen grote financiële gevolgen hebben. Denk daarbij ook aan de toepassing van de werkkostenregeling en de verzekeringsplicht van DGA’s voor de werknemersverzekeringen.


neem contact op