Jaarrekening

Lucass stelt de jaarrekening en de publicatiestukken (in het geval van een B.V. of N.V.) samen, gebaseerd op een door ons kantoor gevoerde administratie. Indien de administratie door u wordt aangeleverd, zullen wij deze eerst beoordelen alvorens de jaarrekening op te maken.

Lucass stelt de jaarrekening en de publicatiestukken (in het geval van een B.V. of N.V.) samen, gebaseerd op een door ons kantoor gevoerde administratie. Indien de administratie door u wordt aangeleverd, zullen wij deze eerst beoordelen alvorens de jaarrekening op te stellen. Indien gewenst dan wel voorgeschreven stelt Lucass een geconsolideerde jaarrekening van de groep op.

Ook kan Lucass u begeleiden bij de accountantscontrole. Wij assisteren bij het opstellen van een controledossier met daarin alle documenten die nodig zijn voor de audit en het voorbereiden van de antwoorden op de gestelde vragen.


neem contact op