Financiele administratie

In overleg maken wij afspraken over de frequentie waarmee de administratie wordt bijgewerkt: maandelijks, wekelijks of per dag. Indien gewenst kunnen er ook periode afsluitingen plaatsvinden per halfjaar, kwartaal of maand.

Voor starters, ZZP’ers en kleine ondernemingen ligt de nadruk vaak op het zo goedkoop mogelijk voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Naarmate de onderneming groeit, zullen ook up-to-date gegevens een belangrijkere rol gaan spelen, zodat de sterke en zwakke plekken in de bedrijfsvoering direct zichtbaar zijn. Op basis van dit inzicht kan snel worden gereageerd op veranderingen.

Voor iedere onderneming, klein of groot, is het van groot belang dat de administratie betrouwbaar is. Het nauwkeurig voeren van de administratie is mede vanwege de fiscale regelgeving in toenemende mate specialistisch werk. Hoewel het boekhoudproces grotendeels kan worden geautomatiseerd, is het essentieel dat een professional het boekingsproces bewaakt en waar nodig bijstuurt. Naarmate de organisatie groeit, zal deze professional een belangrijkere rol gaan spelen.

In overleg maken wij afspraken over de frequentie waarmee de administratie wordt bijgewerkt: maandelijks, wekelijks of per dag. Indien gewenst kunnen er ook periode afsluitingen plaatsvinden per halfjaar, kwartaal of maand.


neem contact op