Services

Lucass kan de financiële administratie van iedere onderneming volledig verzorgen. Wij passen in overleg onze dienstverlening aan op de omvang van uw onderneming.

Aangifte omzetbelasting (BTW)

Lucass stelt de periodieke aangiften omzetbelasting op. Wij attenderen u op de (internationale) regels die van toepassing zijn en assisteren u proactief zodat niet meer belasting moet worden afgedragen dan noodzakelijk. Lees meer

Aangifte winstbelasting

Lucass verwerkt de resultaten van de onderneming in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en past daarbij alle fiscale voordelen toe. Lees meer

Financiele administratie

Bij Lucass bent u ervan verzekerd dat de administratie up-to-date en betrouwbaar is en dat u persoonlijke assistentie krijgt bij het juist interpreteren van de uit uw administratie volgende informatie. Lees meer

Jaarrekening

De jaarrekening vormt de financiële verantwoording van de onderneming en bevat niet alleen informatie voor de ondernemer, maar ook voor investeerders, aandeelhouders en de Belastingdienst. Lees meer

Loonadministratie

Lucass verzorgt de volledige loonadministratie voor zowel ondernemingen waar slechts één werknemer in dienst is (bijvoorbeeld de directeur grootaandeelhouder / DGA) tot ondernemingen met een omvangrijk personeelsbestand. Lees meer

Managementrapportages

Ons team assisteert bij het verkrijgen van inzicht in sterke en zwakke punten in de bedrijfsvoering. Geheel naar wens kunnen wij aangepaste rapportages opstellen die op de specifieke aard en omstandigheden van uw onderneming zijn afgestemd. Lees meer


neem contact op