Welke kosten zijn aftrekbaar?


Alléén zakelijke kosten mag je van je omzet aftrekken. Zakelijke kosten zijn de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van jouw onderneming en de kosten die rechtstreeks op de onderneming betrekking hebben. Van sommige zakelijke kosten heeft de wetgever bepaald dat deze niet of beperkt aftrekbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de niet aftrekbare (snelheids-)boete of de beperkt aftrekbare lunches en consumpties.