Wat zet ik op de factuur?


- Je bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer en KvK-nummer
- Een opeenvolgend factuurnummer
- Datum waarop de factuur is opgesteld
- De bedrijfsnaam en het adres van de klant
- Omschrijving, hoeveelheid en datum van de geleverde goederen of diensten
- Het in rekening gebrachte bedrag exclusief BTW
- Het BTW-bedrag en het BTW-tarief dat je in rekening brengt
- Het in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW
- (Binnen welke termijn de klant moet betalen)