Wat moet ik bewaren in mijn loonadministratie?


Het arbeidscontract, de opgaaf van gegevens voor de loonheffingen, kopie van een identiteitsbewijs, verlof-, ziekte- en loonstaten, loonbestanddelen die je aanwijst als eindheffingsloon, en een berekening van de eindheffing als deze boven de vrije ruimte uitkomt.