Wat is het gebruikelijk loon voor de DGA?


Het gebruikelijk loon voor een DGA is € 44.000 (bedrag per 1 januari 2016). Indien het gebruikelijk is dat anderen bij vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op 75% van dat hogere loon, met een minimum van € 44.000. Onder bepaalde voorwaarden kan een lager gebruikelijk loon/salaris worden vastgesteld voor de DGA. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.