Wat is een vennootschap onder firma (V.O.F.)


Wil je samen met andere ondernemers een bedrijf starten, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma (V.O.F.). Alle vennoten brengen iets in de V.O.F. in. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid.

Voorwaarden voor oprichting
De V.O.F. moet worden ingeschreven bij de KvK. Het is aan te raden een vennootschapsovereenkomst op te stellen met afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de vennoten, inbreng en verdeling van de winst, en hoe om te gaan met beëindiging in geval van overlijden, meningsverschil etc. 
Indien in de overeenkomst is afgesproken dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag verbintenissen mogen aangaan namens de V.O.F., bijvoorbeeld tot maximaal €10.000, dan kun je deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijven in het Handelsregister, zodat deze beperking ook tegenover derden geldt. Als een onbevoegde vennoot dan een contract sluit, dan is niet de V.O.F., maar de vennoot zelf aansprakelijk. De V.O.F. eindigt als een vennoot stopt of overlijdt. In het V.O.F. contract kan je regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten, al dan niet met een nieuwe vennoot. Als toch wordt ontbonden, betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (vereffening). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is (verlies), dan moeten de vennoten bijbetalen.


Aansprakelijkheid
Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de onderneming kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de V.O.F. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van de vennoten en eventueel hun echtgenoot. Je kunt de aansprakelijkheid van de echtgenoot beperken door huwelijkse voorwaarden op te stellen. 

Belastingen
De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op zijn eigen aftrekposten en vrijstellingen zoals de ondernemersaftrekken en investeringsaftrekken. De V.O.F. is als zodanig niet onderworpen aan een belasting naar de winst.

Man-vrouwfirma
Een man-vrouwfirma is een V.O.F. tussen partners. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Beide partners moeten wel werkzaamheden op gelijkwaardig niveau uitvoeren. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privévermogen en huwelijkse voorwaarden dus geen effect hebben.


Veelgestelde vragen in 'Rechtsvormen, kenmerken en gevolgen'


terug naar de faq