Wat is een maatschap?


Wil je jouw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren, bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut of advocaat, dan kun je de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefen je een beroep samen met jouw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam uit. Een maatschap heeft als kenmerken dat de maten gelijkwaardig samenwerken, elke maat een deel (geld, arbeid of goederen) inbrengt en dat de maten de winst delen.

Voorwaarden voor oprichting
De maatschap moet worden ingeschreven bij de KvK. Het is aan te raden een maatschapsovereenkomst op te stellen met afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de maten, inbreng en verdeling van de winst, en hoe om te gaan met beëindiging in geval van overlijden, meningsverschil etc. De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kun je in de overeenkomst regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden en vereffend zoals een V.O.F. 

Aansprakelijkheid
In beginsel ga je alleen verplichtingen aan voor jezelf en niet voor de andere maten.

Behalve in deze gevallen:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren. De maten zijn in dat geval met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privéschuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk tenzij de handeling tot voordeel van de maatschap strekt.

Belastingen
De maten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. Iedere maat kwalificeert als zelfstandig ondernemer en heeft recht op de aftrekposten en vrijstellingen zoals de ondernemersaftrekken en investeringsaftrekken. De maatschap is als zodanig niet onderworpen aan een belasting naar de winst.


Veelgestelde vragen in 'Rechtsvormen, kenmerken en gevolgen'


terug naar de faq