Wat is een commanditaire vennootschap (C.V.)?


Een C.V. is een bijzondere vorm van een V.O.F. met twee soorten vennoten: de beherende en de stille vennoten. De beherende vennoten zijn de ondernemers, de stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Voorwaarden voor oprichting
De C.V. moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Hierbij geeft u de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten vermeldt u alleen hoeveel het er zijn en wat ze inbrengen.
Het is aan te raden een C.V. overeenkomst op te stellen met afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de beherende vennoten, en de inbreng en verdeling van de winst tussen de beherende en stille vennoten.


Aansprakelijkheid
Iedere beherende vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de C.V., ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. Als beherend vennoot ben je dus met jouw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de C.V. De stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken, tenzij de stille vennoot zich als beherend vennoot gedraagt door de C.V. naar buiten toe te vertegenwoordigen. In dat geval is de stille vennoot ook privé aansprakelijk.


Belastingen
Als beherend vennoot betaal je inkomstenbelasting over jouw deel van de winst. Een beherend vennoot kwalificeert als ondernemer en heeft recht op de ondernemersaftrekken etc. De stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op eventueel belastingvoordeel voor zijn investeringen.


Veelgestelde vragen in 'Rechtsvormen, kenmerken en gevolgen'


terug naar de faq