Wat is de kleine ondernemersregeling?


Moet je in een jaar meer dan € 1.345 aan BTW afdragen, maar minder dan € 1.883, dan krijg je een vermindering (korting) van de af te dragen BTW.

De vermindering bereken je als volgt:

2,5 x (€1.883- € af te dragen BTW) = de vermindering (korting)
Hoef je in een jaar minder dan € 1.345 aan BTW af te dragen? Dan is de vermindering (korting) gelijk aan de te betalen BTW. Per saldo betaal je dan dus helemaal geen BTW. 
Om de kleineondernemersregeling toe te mogen passen, moet je aan 4 voorwaarden voldoen:
a.    Je bent een ondernemer met een eenmanszaak of  personenvennootschap (bijvoorbeeld: maatschap of vof);
b.    Na aftrek van de voorbelasting moet je minder dan € 1.883 aan BTW  betalen in een jaar.
c.    Je onderneming is in Nederland gevestigd
d.    Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW.


Veelgestelde vragen in 'Omzetbelasting / BTW'


terug naar de faq