Wat betekenen de codes op mijn belasting aanslag?


Een aanslagnummer bestaat uit cijfers en letters. Het aanslagnummer begint met het BSN of RSIN nummer van de belastingplichtige, gevolgd door een letter die aangeeft om wat voor soort belasting het gaat.

De letters hebben de volgende betekenis:

H – Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N – Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaren)
W - Zorgverzekeringswet
L – Loonheffingen
A – Naheffingsaanslag loonheffingen
J – Teruggave loonheffingen
V – vennootschapsbelasting
B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting
M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting
T met een 1 op het eind – Kinderopvangtoeslag
T met een 2 op het eind – Huurtoeslag
T met een 3 op het eind – Zorgtoeslag
Z – Overige

Hierna volgen weer cijfers die de periode en de status van de aanslag aangeven. Bijvoorbeeld: 123.45.678.V.56, de 5 geeft aan dat het om 2015 gaat.
Het cijfer achter de jaar aanduiding geeft de status weer van de aanslag.
De cijfers 0 t/m 5 geven aan dat het om een voorlopige aanslag gaat.
Het cijfer 6 geeft aan dat het om een definitieve aanslag.
De cijfers 7 t/m 9 geven aan dat het om een navorderingsaanslag gaat.
Het voorbeeld hierboven ziet dus op een definitieve aanslag. 


Veelgestelde vragen in 'Administratie'


terug naar de faq