Wanneer moet een jaarrekening uiterlijk zijn opgesteld?


Het bestuur moet uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening hebben opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouders, tenzij er om uitstel is gevraagd en de aandeelhouders hiermee akkoord zijn gegaan.