Uit welke onderdelen bestaat een jaarrekening?


De balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op de balans en  de winst- en verliesrekening.

  • De balans: een momentopname van de financiële positie van een onderneming.
  • De winst- en verliesrekening: een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de onderneming gedurende het boekjaar.
  • Een toelichting op de balans en  de winst- en verliesrekening. Voor kleine ondernemingen volstaat het om in de toelichting het aantal werknemers te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld.  

Veelgestelde vragen in 'Jaarrekening'


terug naar de faq