Is een jaarrekening verplicht?


De volgende rechtspersonen zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen:

  • Besloten vennootschap (B.V.)
  • Naamloze vennootschap (N.V.)
  • Stichting
  • Vereniging
  • Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Veelgestelde vragen in 'Jaarrekening'


terug naar de faq