Ben ik verplicht BTW in rekening te brengen?


Als je als ondernemer kwalificeert, ben je verplicht BTW in rekening te brengen, zowel aan particulieren als aan andere ondernemingen. In het geval de jaarlijkse BTW-afdracht lager is dan € 1.345, kan je onder een uitzondering vallen.