Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?


Indien je als ZZP-er of freelancer hebt gekozen om te werken met de rechtsvorm eenmanszaak (de onderneming wordt voor jouw rekening en risico gedreven en verbindt jou rechtstreeks voor verbintenissen van die onderneming) kan je kwalificeren als ondernemer. Hetzelfde geldt als je samen werkt met anderen en hebt gekozen voor de rechtsvorm vennootschap onder firma of maatschap.